Home

1 mol tömege

Ha valamely részecskéből 6,022·10 23 darabot (Avogadro-szám), azaz egy mólnyit tekintünk, akkor ezek összes tömege 1 móllal osztva éppen az illető anyag moláris tömegét adja. Átlagos moláris tömeg. Jele: M (rendszerint indexbe írjuk az anyag nevét) Mértékegysége: kg/mol, gyakrabban g/mo Az anyagmennyiség a Mértékegységek Nemzetközi Rendszere, röviden SI (Système International d'Unités) egyik alapmennyisége. Jele: n.Mértékegysége: mól, jele: mol. A mól definíciója szerint 1 mol anyagmennyiségű anyag pontosan 6,02214076·10 23 elemi egységet tartalmaz, mely szám az Avogadro-állandó értékével megegyezik.. Az atomok tömegének megadásához a szénatom. 1 mol anyag tömege attól függ, milyen atomokból áll. Például a fémek atomos állapotban fordulnak elő, így moltömegük egyenlő az atomtömegükkel, amit pedig a periódusos rendszer árul el neked. A nátrium esetében pl 23g egy mol, azaz 6*10^23 darab Na atom tömege 23 gramm

Hány gramm a tömege 1 mol klórgáznak? - Válaszok a kérdésre. A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik A kalcium-klorid (CaCl 2) a kalciumnak a klórral alkotott ionos vegyülete. Vízben nagyon jól oldódik. Szobahőmérsékleten szilárd sót alkot. Alkalmazása nagyon sokrétű, például az utak síkosságmentesítéséhez és cement-adalékanyagként is használják.Nagy mennyiségben mészkőből lehet előállítani, ugyanakkor fontos forrása a Solvay-eljárás, melynek. 1 móljának a tömege! - a) klór 1 móljának a tömege: b) hidrogén-klorid 1 móljának a tömege: c) oxigén 1 móljának a tömege: d) víz 1 móljának... eHázi; Belépés; 36,46 g/mol c) 16 g/mol d) 18,02 g/mol e) 14 g/mol f) 17,03 g/mol g) 28,01 g/mol h) 44,01 g/mol 1 1 Kommentek Törölt.

Moláris tömeg - Wikipédi

 1. Használja ezt az egyszerű eszközt, hogy gyorsan konvertálja Víz molekula-t Moláris tömeg egységév
 2. őségre jellemző mennyiség, amely a tömeg és az anyagmennyiség közötti egyenes arányosságot fejezi ki. Ez a hányados ugyanúgy.
 3. 1 mol tömege: 23 g/mol De ez nem biztos de remélem a töltés nem változtatja a molaritást Oxigén-ion protonszám: 16 elektronszám: 17 1 mol tömege: 32 g/mol hidroxid-ion protonszám: 9 elektronszám: 10 1 mol tömege: 17 g/mol NH4 ammonium-ion 11 proton 10 elektron 18 g/mo

Anyagmennyiség - Wikipédi

 1. 1., ANYAGMENNYISÉG Az anyagmennyiség jele: n, egysége 1 mol. 1 mol = 6*10 23 db részecske együttese. AZ ANYAGOK MOLTÖMEGE: Nemesgázokat és a fémeket vegyjellel jelöljük. Ezek 1 moljának tömege azonos a tömegszámmal. Pl.: 1 mol Ne = 20 g, 1 mol vas = 56 g. A vegyületek moltömegét az alkotó atomok, ionok tömegének összege adja
 2. 1 mol anyag tömege 1 mol atom tömege megegyezik a relatív atomtömeggel grammokban kifejezve. Példák Relatív atomtömeg tömege 1 mól atom ∙ db atom tömege ∙ db atom tömege nátrium 23 23 g 23 g 7,66 g.
 3. Használja ezt az egyszerű eszközt, hogy gyorsan konvertálja Oxigén-t Moláris tömeg egységév
 4. A vegyületek egy része, például a NaCl és az Al 2 O 3 nem képez molekulákat. A moláris tömeg ezekben az esetekben is alkalmazható. Például 1 mol NaCl tömege megegyezik 1 mol Na-atom és 1 mol Cl-atom tömegének összegével, azaz 58,5 g-mal
 5. Dugulás a tömege 1 mol víz és sűrűsége ad: Volume = 18 gramm / 1 gramm / ml térfogat = 18 ml 18 ml tart egy mól vizet tartalmaz. Mennyi 18 ml? Ez nem sok! 18 ml körül van a térfogata néhány csepp vizet. Ahhoz, hogy ezt a szempontból, hogy közös vásárolni italok 1 liter térfogatú
 6. t 1,7 kg kén-hidrogénben
 7. - a gázoknál a térfogatarány az anyagmennyiség-aránnyal megegyezik, ezért 1 mol gázelegyben 0,25 mol N 2 és 0,75 mol H 2 van - 1 mol gázelegy tömege (0,25 · 28) + (0,75 · 2,0) g = 8,5 g - így a kiindulási gázelegy sűrűsége 8,5 g / 24,5 dm 3 = 0,347 g /dm 3. b) Hány %-a alakult át a hidrogéngáznak

számítsd ki a vegyületek 1-1 moljának tömegét! Név Képlet 1 mol tömege ZnCl 2 Ca CO 3 H 2 CO 3 Ammónia Nitrogén-dioxid 10 9. énfajták.A sz A szenesedés levegőtől elzártan, hosszú idő alatt mehetett végbe. Eredményeként szénben egyre gazda-gabb kőzet keletkezett 1 mol tömege 28 gramm. FIZIKAI TULAJDONSÁGOK: Színtelen, szagtalan gáz. Kissé könnyebb a levegőnél. Vízben nem oldódik. KÉMIAI TULAJDONSÁGOK: Háromszoros kötése miatt nem reakcióképes. A levegő oxigénjével csak a villámlás magas hőfokán (3500 o C felett) egyesül az oxigénnel

1 mol atom= 6 . 10 23 db atom 600.000.000.000.000.000.000.000 Avogadro olasz fizikus állapította meg ezt a számot gázokkal végzett kísérletei és számításai során Tehát: 1mol H= 6 . 10 23 db atom 1 mol Fe= 6 . 10 23 db atom 1 mol Au= 6 . 10 23 db ato A vizsgált anyag moláris tömege: Mx = 464,1 g/mol. Az 1. kísérlet eredményei: 481,0 K-en a keletkező gázok anyagmennyisége n = RT pV = 0,01200 mol. 298,0 K-en: n(gáz) = 0,01200 mol, tehát a bomlástermékek között nincs víz. A 2. kísérlet eredményei: Kezdetben 4,250 · 10-2 mol oxigén volt jelen

Mi a mól? Mitől függ egyes atomok 1 móljának tömege

Az anyagok 1 móljának tömegét a moláris tömeggel fejezzük ki. A moláris tömeg tulajdonképpen a tömeg és az anyagmennyiség hányadosa. Jele M, mértékegysége g/mól, v. kg/mól. Például a szén moláris tömege: 12,01 g/mól, ez azt jelenti, hogy 1 mól (6,023*10 23 db) szénatom tömege 12,01 g. Az elemek moláris tömegének. Az NaCl oldat 1 mol/dm 3 koncentrációjú. 17. 1000 cm 3 oldatban van 0,5 mol NaOH 200 cm 3 oldatban van x mol NaOH x 0,5 0,1 mol 1000 200 = ⋅ = 1 mol NaOH 40 g 0,1 mol NaOH 4 g Az oldat 4 g illetve 0,1 mol NaOH-t tartalmaz. 18. 0,1 mol, azaz 3,65 g HCl 19. 0,2 mol, azaz 4,9 dm 3 NH 3 gáz 20. 500 cm 3 0,1 mol/dm NaOH oldat 0,05 mol NaOH-t.

Hány gramm a tömege 1 mol klórgáznak

Az anyag móltömege egy mól tömege, azaz annak mennyisége, amelyben 6, 022 * 10 ^ 23 elemi részecske van - atomok, ionok vagy molekulák. A mértékegység gramm / mol. oktatás 1 A móltömeg kiszámításához természetesen csak a periodikus táblázatot, a kémia alapismereteit és a számítások elvégzésének képességét kell igénybe venni 1 +n 2)·100%, ahol n 1 az oldószer, n 2 az oldott anyag kémiai anyag-mennyisége. e) Koncentráció vagy molaritás (jele: c 2) c 2 = n 2 /V [mol/dm3], ahol n 2 az oldott anyag kémiai anyagmennyisége, és V az oldat térfogata. f) Molalitás vagy Raoult-koncentráció (jele: ̅ 2) ̅ 2 =n 2 /m 1 [mol/kg], ahol m 1 az oldószer tömege, n 2.

Kalcium-klorid - Wikipédi

1. feladat 1.1. Számítsd ki 1,00 kg kénatom anyagmennyiségét, és a benne lévő atomok számát! 1.2. Mennyi 5 mmol vasatom tömege? 1.3. Hány protont és hány neutront tartalmaz 1 db $ ^{7}_3\mathrm{Li} $ atom? Mennyit tartalmaz 1 mol lítium? Mennyit tartalmaz 49 g lítium? 1.4. Hány grammm szénben van ugyanannyi atom, mint 14 gramm. 1,80 dm3/24,5 dm3/mol = 0,0735 mol gáznak felel meg. 1 pont M(C2H5Cl) = 64,5 g/mol Az etil-klorid tömege: m = 0,0735 mol · 64,5 g/mol = 4,74 g. 1 pont A 4,73 dm3 gázelegyben 1,80 dm3 az etil-klorid, tehát 2,93 dm3 a másik, a feleslegben levő komponens térfogata. 1 pont A gázelegy tömege: 4,73 dm3 · 1,71 g/dm3 = 8,09 g, tehát a. Mekkora 1,0 mol gázelegy tömege? Hány g kén kell 1,0 m3 ilyen összetételű standard állapotú gázelegy előállításához? 3,00 %(m/m)-os kálium-permanganát-oldat 20 cm3-ét 200 cm3-re hígítjuk deszt. vízzel. A felhígított oldatból 25,0 cm3 reagál 12,5 cm3 0,2 mol/dm3 koncentrációjú vas(II)-szulfát-oldattal Oldat tömege=100* oldott anyag tömege: tömegszázalék=100*400g:30= 1333,33g Víz tömege= oldat tömege-oldott anyag tömege=1333,33-400=933,33g Created Dat

Az OxigéN

1 mol atom tömegét a periódusos rendszerből kereshetjük ki. A vegyjel alatti számértéket kerekítsük egészekre! A szénatom vegyjele C. Az alatta látható szám 12,01, egészekre kerekítve 12. Tehát 1 mol, azaz db szénatom tömege megközelítően 12 g. A vegyjelnek nemcsak minőségi, hanem mennyiségi jelentései is vannak A teljes tömege a vegyület a tömegének összege a két hidrogén- és egy oxigénatom. tömegszázalékának = (tömege elem 1 mól vegyület / tömege 1 mol vegyület) x 100 tömeg százalék hidrogénperoxidot = [(2 x 1,008) / (2 x 1,008 + 16.00)] x 10

•Moláris tömege: M H3PO4 = 98 g/mol •Nem mérgező, •Savanyú ízű anyag, •Üdítőitalokat is ízesítenek vele, •A háztartásban: vízkő és rozsdafolt eltávolítására használják. •Vegyületei a FOSZFÁTOK. •Savmaradékionja: FOSZFÁTION = PO 4 3-Készítette: Kothencz Edit 1 mol O2-höz tartozik 79/21 = 3,762 mol N2 A levegő molszáma = O2 mol + N2 mol = 1 + 3,762 = 4,762 mol Az O2 tömege = 1 mol O2 * 32 g/mol = 32 g Az N2 tömege = 3.762 mol N2 * 28 g/mol = 105,33 g A levegő tömege = O2 tömeg + N2 tömeg = 32g + 105,33 g = 137,33 g A H2 tömege = 2 mol H2 * 2 g/mol = 4 A kalcium-klorid tömege: 1,46 mmol × 111 mg/mmol = 162 mg 1 pont Összesen: 10 pont 4. számítási feladat 1000 cm3 oldatban van 1,525 mol sav. 1 pont A sűrűség alapján 1000 cm3 oldat tömege: 1220 g 1 pont 1000 cm3 oldatban levő sav tömege: 1220 g × 0,22 = 268,4 g 1 pont ebből a sav moláris tömege: 268,4 g / 1,525 mol = 176 g/mol.

1 mol réz tömege: M(Cu) = 63,55 È, 1 db elektron tömege: m(e-) = 9,11 · 10-28 g. Ha 63,55 g Cu-ben van (1,74 · 1025 · 9,11 · 10-28) g elektron, akkor x g Cu-ben van 1 g elektron. _____ Így x = 4009, ami 4,009 kg Cu-t jelent. 8 Név Jel Protonszám Elektronszám 1 mol tömege nátriumatom Na+ oxigénatom O2-klórmolekula 8. számítsd ki a részecskék hiányzó adatait! Név Jel Protonszám Elektronszám 1 mol tömege vízmolekula oxóniumion OH-ammóniamolekula NH 4 + 8 11877_Kémia8_mf.indd 8 7/5/16 10:27 A

b) 2 mol szén-monoxid-molekula 12 × 1023 db nitrogénmolekula c) 6 × 1022 db szén-dioxid-molekula 0,2 mol kén-dioxid-molekula d) 1 mol hidrogén-klorid-molekula 6 × 1023 db klórmolekula e) 1 mol vasatom 0,5 mol CaCO3 A következõ feladatok megoldását a füzetedbe írd le! 9. Hány db proton és neutron van 3 mol szénatomban ? 10 - ezek alapján a kénsav moláris tömege: 2*1 g/mol+ 1*32 g/mol+ 4*16 g/mol= 98 g/mol. Ha egy adott szilárd anyagból szeretnénk oldatot készíteni, a megadott koncentrációnak és az elkészítendő oldat térfogatának ismeretében kiszámítjuk a bemérendő tömeget

KÉMIA 1988 A MEGOLDÁS

A szén tömege 1 mol CO CO 2 elegyben A szén tömege 1 mol kalcium-karbonátban 1. / 10 p 2. / 10 p 3. / 10 p 4. / 10 p 5. / 10 p / 10 p : / 60 p . 2. feladat 10 pont Melyikre igaz? (A helyes válasz betűjelét a táblázatba írd be!) A) Molekulaképlet B) Ionvegyület képlet A természetben, a gázmolekulák állnak stabil izotópok, amelyben a moláris tömege 14 kg nitrogén / mol (99,635%), és 15 kg / mol (0,365%).Kint a föld légkörében megállapítást nyer az összetétel gáznemű ködök Nap légkörben, a csillagközi térben, a bolygók a Neptunusz, az Uránusz, és így tovább.Ez a negyedik a Naprendszerben után terjesztését elemek, mint a. 1 pont Az oldott anyag moláris tömege: 180,1 g/mol mol g M 0,9801 176,47 1 pont c) A moláris tömeg ismeretében célszerű 180,1 g tömegű mintát venni alapul. A szén tömege a mintában: m(C) 0,4000 180,1g 72,04g A szén anyagmennyisége a mintában: mol g mol g n C 5,998 12,01 / 72,04 ( ) 1 pon

1 móljának a tömege! - a) klór 1 móljának a tömege: b

Víz moláris tömege= 18 g/mol (1 mol víznek a tömege 18 g) 0, 1 mol az 1 mol-nak tized része, a tömege is tized része: 1, 8 g (0, 1 mol *18 g/mol =1, 8 g) 6*10^23 db részecske van 1 mol vízben (ugyanígy más anyagokban is) 3*10^23 db részecske az feleannyit vagyis 0, 5 mol vizet jelent. 0, 5 mol az 1 molnak fele része, a súlya is. 1 mól a tömege. megadot 6 ∙1023 d A fenti, bo A darabn Segítség a mennyiség megszámo Ha meglát Amikor m H2SO4, MH = 1 g / mol, MS = 32 g / mol, MO = 16 g / mol. MH2SO4 = 2 ∙ 1 + 32 + 4 ∙ 16 = 98 g / mol Az ionok tömege csak nagyon kis mértékben tér el az atomok, molekulák tömegétől (az. B) A sztöchiometrikus arány azt jelenti, hogy 1 mol karbonsavhoz 1 mol alkoholt adunk. A diagramról leolvasott konverzió 0,67 ( 0,02 eltérés elfogadható). 2 pont C) Kb. 3-szoros arányban kell az alkoholnak lenni. 2 pont D) Pl. az 1 mol alkoholt választva a megállapított 0,67-es konverzió alapjá 5.1 táblázat pszeudokomponensek moláris tömege, relatív sűrűsége és forráspontja. 23 Mivel a moláris tömeg egy a szénatoméhoz viszonyított relatív tömeg, ezért a mértékszáma ugyan annyi SI-ben mint angolszász mértékegységekben (1 g/mol = 1. 1 pont 0,634 mol kénsav fogy, 1 pont 0,634 mol víz keletkezik. 1 pont 0,634 mol kénsav tömege 62,1 g, 1 pont 0,634 mol vízé 11,4 g. 1 pont A kiindulási 500 g oldatban: 500 g ⋅ 0,362 = 181g kénsav volt. 1 pont A kénsav mennyisége a kapott oldatban: 181 g - 62,1 g = 118,9 g. 1 pont A kapott oldat tömege = 500 g - 62,1 g + 11,4 g.

Budai Skála | Anno Budapest XI

Átalakít Moláris tömeg, Víz molekul

Kémia — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1813 írásbeli vizsga 6 / 9 2018. május 18. 5. Számítási feladat (7 pont) a) A vegyület moláris tömege: M 16,76 4,003 g/mol 67,09 g/mol 1 pont 1 mol vegyületből, azaz 67,09 g-ból kiindulva az alkotórészek tömege és anyagmennyisége 1 pont 0,39 mol réz kétszer akkora anyagmennyiségű, azaz 0,78 mol kénsavval reagál 1 pont Marad az oldatban 2,5 mol - 0,78 mol = 1,72 mol H 2 SO 4 Ennek tömege: 1,72 mol · 98 g/mol = 169 g H 2 SO 4 1 pont Keletkezik 0,39 mol CuSO 4, ennek tömege 0,39 mol · 159,5 g/mol = 62,2 g CuSO 4 1 pont A reakcióban eltávozik 0,39 mol S d,/ egy mol réz tömege e./ egy mol 63 Cu tömege f./ a rézatomok többségének tömegszáma! 12. A magnézium 78,6 % 24-es, 10,1 % 25-ös és 11,3 % 26-os tömegszámú izotópatomok keveréke. Mennyi a magnézium átlagos relatív atomtömege? Mennyi a magnézium moláris tömege? Hány db 24-es, 25-ös és 26-os tömegszámú atom van 1. Reakció: Zn + CuSO4 ZnSO4 u C + ) 1 (1 mol Zn oldódása és 1 mol Cu kiválása közben a cinklemez tömege 1,9 grammal csökkenne. 0,38 g tömegcsökkenés 0,2 mol fémion cseréjét jelenti. (2) Az oldat tömege: 200 g + 0,38 g = 200,38 g (1) (+ 0,2 mol · 65,4 g/mol = 13,5 g (a cink oldódásából Hidroxidion tömege Ammóniumion tömege 7. Vegyértékelektronok száma a Na+-ionban Vegyértékelektronok száma a Mg2+-ionban 8. A kémiai részecskék száma 1 mol nátrium-kloridban A kémiai részecskék száma 1 mol hidrogén-kloridban 9. A kémiai részecskék száma 1 mol kalcium-kloridban Oxidionok száma 1 mol alumínium-oxidban 10

Általános kémia Sulinet Tudásbázi

A glukóz moláris tömege = 180 g/mol. A szén-dioxid moláris tömege = 44 g/mól. ATP ® ADP + foszfát Q = -40 kJ/mól. 1 mol glukóz teljes elégésekor -2872 kJ szabadul fel. IV. SEJTOSZTÓDÁS (7 pont)-1997 . 1. ábra. A sejtciklus szakaszai . 2. ábra. A sejtosztódás fázisa b) A B elegy átlagos moláris tömege 2,37. 18,8 g/mol = 44,6 g/mol. 1 pont A B elegy 1 mólja is 0,4 mol CO 2-ot tartalmaz, aminek a tömege 17,6 g. 1 pont Az amin tehát 0,6 mol és 44,6 g - 17,6 g = 27 g. M(amin) = 27 g : (0,6 mol) = 45 g/mol 1 pont A moláris tömegnek megfelelő amin képlete: C 2 H 7 N. 1 pon 1.Egy üvegedény tömege 11,03 g-nak adódott, amikor azt megmértük egy hagyományos kétkarú táramérleggel. Ellenőrzésképpen a mérést megismételtük úgy, hogy az üvegedényt és a súlyokat az ellenkező serpenyőbe tet- 0,1 mol/dm 3 KI, 0,05 mol/dm3 HgCl 2, 0,05 mol/dm3 Na 2SO4, 0,1 mol/dm 3 AgNO 3 és 0,5 mol/dm3 SrCl 2. Saját ionjának 1 mol/dm3 koncentrációjú oldatába merülő elektród elektródpotenciálja 25 C hőmérsékleten. z az oxidációs számváltozás, ox és red az oxidált és a redukált forma koncentrációja, a és b a reakcióegyenletben szereplő sztöchiometriai számok b red a ox + z e- * Galvánelemek A galvánelemek olyan.

Fizika - 15A forráspont-emelkedés törvénye - Wikipédia

Moláris Carbon tömeg 12 01 g mol-1. A magnézium molekulatömege 24, 3050 g mol -1. A molekulák és vegyületek moláris tömege . A víz moláris tömege (H . 2 O) 18,00 g mol -1 Az Mg (OH) 2 58. 3197 g mol -1 - diff cikk Közel a táblázat előtt -> 1 mol visszatartási tényező [definiálva a (25.1) egyenlettel] R. refluxarány. R. raffinátum tömege vagy tömegárama, kg, kg/s (21. Fejezet) R. szitamaradvány (9. Fejezet) s. sík fal vastagsága, m. s. felületmegújulási faktor, s -1. s. fajlagos entrópia, J/(kgK) S. a készülék keresztmetszeti területe, m 2. S. az oldott (száraz. A magnézium moláris tömege 24,3 g/mol, atomjának tömegszáma 24. Miért nem azonos a tömegszám a moláris tömeg számértékével? Mit jelent a két adat? Az elemek közül melyek fordulnak elő a természetben atomos állapotban? Miért? Jellemezd ezeket az elemeket ! 2. Az atom alkotórészeinek jellemzése. Mit fejez ki a rendszám feladat: mekkora a tömege 3 mol nátrium (Na) atomnak? megoldás: 1 mol nátrium 23 g (periódusos rendszer, Na relatív atomtömeg) 3 mol nátrium x g 1 × x = 3 × 23 x = 69 g. c) tömegről mólra számítás esetére: feladat: 24 g kén hány mol megoldás: 1 mol kén 32 g (periódusos rendszer S relatív atomtömeg). 7. osztály kémia összefoglalás 1. Quiz. Összes kérdés <= => Milyen töltésű a klóratom? pozitív. semleges. negatív. Ellenőrzés; Milyen töltésű a kloridion? pozitív. semleges. Mennyi 1 mol magnéziumion tömege? 10. 12. 18. 24. Ellenőrzés; Mi a kalciumion képlete? Ellenőrzés; Mi az ammónia képlete? NH. Ellenőrzés.

 • Candide jellemzése.
 • Kék yuk.
 • Cubot x17s teszt.
 • Füstölt lazactekercs.
 • Plazma tv javítás.
 • Fémallergia melltartó.
 • Impala szék.
 • Kresz táblák sebességkorlátozás.
 • Nincs kép a youtube videón.
 • Mijo barada 2018.
 • Cigaretta füst megkötő.
 • Virsli márkák.
 • Candide jellemzése.
 • Parfüm illatösszetevők.
 • Tlc theresa caputo.
 • Tamala jones filmek és tv műsorok.
 • Fényelhajlás optikai rácson.
 • Fizika rugóállandó kiszámítása.
 • Esküvőre ruha férfiaknak.
 • E cigi bolt.
 • Grog jelentése.
 • Budavár tours szeged.
 • Baton rouge ar11c/gace.
 • Paw patrol skye.
 • A zöld íjász 5 évad kritika.
 • Körmendi vízerőmű.
 • Zara home ágytakaró.
 • Nem akar nőni a hajam.
 • Felhasználónév megváltoztatása win10.
 • Hieronymus bosch virtual.
 • Hősök napja műsor.
 • Animált szó jelentése.
 • Orka képek.
 • Názáret betlehem távolság.
 • Karácsonyi kaktusz szaporítása.
 • Cserebogár pajor irtás.
 • Muay thai box.
 • Mandulagyulladas tunetei.
 • Dunazug hegység legmagasabb pontja.
 • Beko szárítógép media markt.
 • Lovas enciklopédia.